Bureau van Invloed richt zich altijd op zowel de mens als het resultaat

Natuurlijk is de aanpak afgestemd op jullie wens. Wel doorloopt Bureau van Invloed een paar fasen voor een duurzaam en transparant verbeteringsproces. 

We ontmoeten elkaar eerst vrijblijvend. Het liefst face-to-face en anders telefonisch.
We wisselen uit wie we zijn. En wat we doen voor welke organisaties.
We bespreken wat belangrijk is en wat de wens is.
En dan checken we bij elkaar; denken we dat de vraag past bij het aanbod dat Bureau van Invloed heeft?

We plannen een gesprek. Waar degenen die belangrijk zijn voor de verandering bij zijn. Met elkaar diepen we het probleem uit. 
Enkele vragen waar je aan kan denken zijn: waar wordt tegenaan gelopen? Wat is er allemaal van invloed? Hoe lang speelt het al? Wat is er al geprobeerd?  En waarom is het probleem een probleem?

Met dit gesprek krijgen we een  beter beeld bij de gewenste verandering en wat ervoor nodig is. 

Op basis van alle verzamelde informatie doe ik een voorstel voor een traject. Vanuit mijn kennis en ervaring schets ik een strategie en aanpak.

In dit voorstel vind je de gezamenlijk geformuleerde beoogde resultaten. Inclusief de benodigde stappen om deze resultaten te behalen en een concreet tijdpad om dit te realiseren. Hierbij ontvang je ook de offerte. 

Verandering betekent aan het werk gaan om verandering te bewerkstelligen. We gaan dan ook aan de slag. Concreet betekent dit bijvoorbeeld: individuele gesprekken en ervaringsgerichte oefeningen, vergaderingen waarin we ook ruimte nemen voor de dialoog. Reflecteren en leren met ons allen. En teamdagen. Veranderen hoeft niet per se moeilijk te zijn maar vanzelf gaat het (bijna) nooit. 


In dit traject houden we met elkaar de vinger aan de pols door regelmatig contact te hebben met iedereen die betrokken is. We stellen onszelf de vraag; doen we nog de goede dingen en doen we de dingen goed?
Korte lijntjes en eerlijkheid kenmerken deze fase. 

Duurzame verandering vraagt aandacht van ons.
Om goed te blijven afstemmen plannen we naast de ’tussendoortjes’ altijd momenten in om met elkaar te reflecteren en evalueren. Dan bespreken we waar de verandering staat en wat er (nog) moet gebeuren.

Al voordat het gewenste resultaat is bereikt hebben we het erover hoe we verbeteringen vast willen houden.
Want we weten het allemaal dat als je minder bewust met verandering bezig kan de waan van de dag het over nemen.
We hebben het er dus over  hoe de verandering in de dagelijkse praktijk en bij zwaar weer kan worden vastgehouden. En als de gewenste verandering is bereikt stellen we onszelf extra de vraag: wat heb jij of heeft het team nodig?

Als het gewenste resultaat of de afronding daar is is het tijd om daar ook even bij stil te staan. Naar ieders wens, klein of juist uitbundig. Met champagne, een kampvuur waar we propjes in gooien, het bestellen van de mooiste kantooraankleding of wat dan ook.
We vieren met elkaar wat jij en/of jullie hebben bereikt.

Omdat iedereen praat over verandering maar bijna niemand het doet – maar jij, of jullie, nu wel! 


Wanneer je de verbetering goed waardeert en met een mooi moment markeert is de kans groter dat je er ook in slaagt om deze verbetering te verankeren. 

Testen en scans

Als verdieping op de training en coaching zetten we soms ook testen en scans in. Maar alleen als we denken dat het toegevoegde waarde heeft. We werken samen met ‘mylogin’ om goede online testen te kunnen bieden die zijn onderbouwd en gevalideerd.
Testen en scans worden altijd gecombineerd met voor- en nagesprekken met Bureau van Invloed, een leidinggevende en/of het team om zo betekenis te geven aan de uitkomsten. Je kunt denken aan testen en scans op het gebied van: gedrag en persoonlijkheid, leiding en management, teamprestaties en analyse en cultuur en organisatie.

Testen en scans

Als verdieping op de training en coaching zetten we soms ook testen en scans in. Maar alleen als we denken dat het toegevoegde waarde heeft. We werken samen met ‘mylogin’ om goede online testen te kunnen bieden die zijn onderbouwd en gevalideerd.
Testen en scans worden altijd gecombineerd met voor- en nagesprekken met Bureau van invloed, leidinggevende en/of het team om zo betekenis te geven aan de uitkomsten.
Je kan denken aan testen en scans op het gebied van: gedrag en persoonlijkheid, leiding en management, teamprestaties en Analyse en cultuur en organisatie.

Een doel zonder plan is niets meer dan een wens – Antoine de Saint Exupéry’.