Bureau van Invloed richt zich altijd op zowel de mens als het resultaat

Met de jaren hebben we heel wat ervaring opgedaan. Deze ervaring voegen we toe aan jullie ervaring en zo creëren we samen een succesvol traject.  De volgende stappen doorlopen we altijd:

1. Is het een match?

We ontmoeten elkaar eerst vrijblijvend. Dat kan via de link op deze website ‘ontmoeten’. Zo schiet je makkelijk een afspraak in de agenda.
We wisselen uit wie we zijn. En wat we doen voor welke organisaties.
We bespreken wat belangrijk is en wat de wens is.
En dan checken we bij elkaar; denken we dat de vraag past bij het aanbod dat Bureau van Invloed heeft?

2. De intake

Deze pakt Bureau van Invloed anders aan dan vele trainers en coaches.
Omdat het bij teamontwikkeling áltijd gaat over het hele team kan je bij ons kiezen voor de Teaminvloedcheck®. In deze check van een dagdeel kom je als heel tijd bij elkaar. En onder begeleiding van ons checken we met elkaar; hoe gaat het met het team, waar wordt tegenaan gelopen en zo leggen we met elkaar de vinger op de zere plek. Deze eerste sessie kan je zien als een teamintake. Waarbij dus iedereen inspraak heeft én het team laagdrempelig gespiegeld wordt op alle patronen die aanwezig zijn.

Meer info over deze vorm kan je hier vinden: Teaminvloedcheck® 

Individuele coaching? Als er ook leidinggevende bij betrokken zijn nog die dit proces faciliteren houden we daar nog een intake mee zodat het gezamenlijke startpunt én gewenste resultaat gelijk helder is.

3. Het voorstel

Na de teaminvloedcheck® krijg je een voorstel toegestuurd met wat we samen in het team gezien hebben en de adviezen die Bureau van Invloed je hierin geeft. Je kan dan kiezen om akkoord te geven op dat voorstel en dan gaan we met elkaar plannen en aan de slag.

In dit voorstel vind je sowieso de gezamenlijk geformuleerde beoogde resultaten. Inclusief de benodigde stappen om deze resultaten te behalen en een concreet tijdpad en prijsvoorstel om dit te realiseren.

4. We gaan aan de slag: korte lijntjes!

Verandering betekent aan het werk gaan om verandering te bewerkstelligen. We gaan dan ook aan de slag. Concreet betekent dit bijvoorbeeld: individuele gesprekken en ervaringsgerichte oefeningen, vergaderingen waarin we ook ruimte nemen voor de dialoog. Reflecteren en leren met ons allen. En teamdagen. Veranderen hoeft niet per se moeilijk te zijn maar vanzelf gaat het (bijna) nooit.

In dit traject houden we met elkaar de vinger aan de pols door regelmatig contact te hebben met iedereen die betrokken is. We stellen onszelf de vraag; doen we nog de goede dingen en doen we de dingen goed?
Korte lijntjes en eerlijkheid kenmerken deze fase.

5. Uitzoomen

Duurzame verandering vraagt aandacht van ons.
Om goed te blijven afstemmen plannen we naast de ’tussendoortjes’ altijd momenten in om met elkaar te reflecteren en evalueren. Dan bespreken we waar de verandering staat en wat er (nog) moet gebeuren.

6. Vasthouden

Al voordat het gewenste resultaat is bereikt hebben we het erover hoe we verbeteringen vast willen houden.
Want we weten het allemaal dat als je minder bewust met verandering bezig kan de waan van de dag het over nemen.
We hebben het er dus over  hoe de verandering in de dagelijkse praktijk en bij zwaar weer kan worden vastgehouden. En als de gewenste verandering is bereikt stellen we onszelf extra de vraag: wat heb jij of heeft het team nodig?

7. Vieren

Als het gewenste resultaat of de afronding daar is is het tijd om daar ook even bij stil te staan. Naar ieders wens, klein of juist uitbundig. Met champagne, een kampvuur waar we propjes in gooien, het bestellen van de mooiste kantooraankleding of wat dan ook.
We vieren met elkaar wat jij en/of jullie hebben bereikt.

Omdat iedereen praat over verandering maar bijna niemand het doet – maar jij, of jullie, nu wel!

Wanneer je de verbetering goed waardeert en met een mooi moment markeert is de kans groter dat je er ook in slaagt om deze verbetering te verankeren.

Testen en scans

Als verdieping op de training en coaching zetten we soms ook testen en scans in. Maar alleen als we denken dat het toegevoegde waarde heeft. We waken er flink voor omdat testen an sich niks veranderen. We werken samen met ‘mylogin’ om goede online testen te kunnen bieden die zijn onderbouwd en gevalideerd.
Testen en scans worden altijd gecombineerd met voor- en nagesprekken met Bureau van Invloed, een leidinggevende en/of het team om zo betekenis te geven aan de uitkomsten.
Je kunt denken aan testen en scans op het gebied van: gedrag en persoonlijkheid, leiding en management, teamprestaties en analyse en cultuur en organisatie.

Testen en scans

Als verdieping op de training en coaching zetten we soms ook testen en scans in. Maar alleen als we denken dat het toegevoegde waarde heeft. We werken samen met ‘mylogin’ om goede online testen te kunnen bieden die zijn onderbouwd en gevalideerd.
Testen en scans worden altijd gecombineerd met voor- en nagesprekken met Bureau van invloed, leidinggevende en/of het team om zo betekenis te geven aan de uitkomsten.

Je kan denken aan testen en scans op het gebied van: gedrag en persoonlijkheid, leiding en management, teamprestaties en Analyse en cultuur en organisatie.

Een doel zonder plan is niets meer dan een wens – Antoine de Saint Exupéry’.